Νυμφαίο, Φλώρινας - Τηλ. 2386031138 - Κιν. 6974121103